Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1413 H, saya telah mengumpulkan variasi Ucapan Selamat Lebaran dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Mulai dari Jawa, Sunda, Batak, Padang, sampai bahasa Bugis dan Makassar.

Silakan disimak, semoga bermanfaat. :)

 • Mangan sate sak gulene, sego megono bumbu kemiri. Kapan wae lebarane, sugeng riyoyo idul fitri. Tumbar merico kecap asing, nyuwun ngapuro lahir lan batin.
 • Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir batin.
 • Suminaring surya enjang dinten riyadin, pethak cinandra resik ing wardaya. Mangayubagya dinten riyadin 1433 H. Nyuwun agunging pangajsami lepat kawula kalian keluarga.
 • Mas, ngapunten ingkang kathah kangge sedayanipun kalepatan kula dhateng panjenengan. Ngaturaken sugeng idul fitri 1433 H. Mohon maaf lahir kaliyan batin.
 • Aruming pangruwating jiwa, winayah ing lekasing ati suci, sumusul lumunturing nugraha jatining sedya. Sugeng ariyadi, nyuwun agunging samodra pangaksami.
 • Sugeng dhalu, abdi badhe nyuwun ngapunten, saking kalepatan yang disengaja atau tidak disengaja mugi-mugi, amal kita sedaya diterima Allah SWT, amien.
 • Rinenggo pudyo pudyaning satata kanthi perbawaning 1433 H dalem sakaluargi nyuwun sih lumebering samodra pangaksami lahir dumugi ing batos.
 • Ngaturaken sedaya kelepatan ing riyadin niki mugi-mugi Gusti Allah maringi barokah lan rahmanipun. Mangga kita lalekake ingkang sampun kalawingi.. ya intine ngunu lah.
 • Ngaturaken wilujeng Idul Fitri 1432 H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Pemurah. Amin.
 • Mlaku-mlaku ning Malioboro. Menawi sayah numpak becak luwih sekeca. Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya. Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura.
 • Gunung Merapi rupane biru, dicedaki dadi ijo wit-witan cemara. Menawi kula gadhah keliru, nyuwun agenging samudra pangapura.
 • Numpak andhong ning Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih aku nduwe luput gedhe, nyuwun kawelasan sampean ampuni.
 • Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kaya sedulur kembar. Aku sing wis tau nglaraake atimu, njaluk samudra pangapuramu kang jembar.
 • Sucineng ati, tumatining laku, ngaturaken SUGENG RIYADI bilih wonten kalepatan nyuwun agungi samudro pangaksami.
 • Kulo nyuwun gunging pangapunten sedanten kalepaten lahir dumugi ning batos boten langkung ngaturaken sugeng Iedul Fitri, mugi Gusti Allah Ingkang Kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo. Amien…
  Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh, meungpeung wanci can mustari. Taqabalallahu Minna Wa Minkum.
 • Wilujeng Idul Fitri 1433 H, sim kuring neda dihapunten samudaya kalepatan. Kuring neda dihapunten kana samudaya kalepatan, boh bilih aya cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah, da sadayana oge mung saukur heureuy, manusa mah teu tiasa lumpat tina kalepatan jeung kakhilafan.
 • Uwur-uwur kodok segoro, bandeng lan nener disaut doro. Dowo umur dino riyoyo, yen aku tumindak ngawur lan ngomong goroh, yo sing nedho nrimo. Sepurone yo cak!
 • Ngaturaken wilujeng Ied Fitri 1433 H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kita kanugrahan jatining fitrah saking Gusti ingkang Maha Mirah. Amien..
 • Ndilat untu ngagem santen. Lepat klentu pun ngapunten. Nggih sugeng riyadi.
 • Paijem gadhah Fiat. Diagem touring dateng Banten. Dalem kathah lepat, kerso paring agenge pangapunten.
 • Juminten mbeber kloso, dodol kupat ngarep gapuro. Wonten dinten riyoyo, menawi lepat kulo nyuwun ngapuro. Mugi-mugi Allah maringi pepadang kagem sedoyo.
 • Idul Fitri maeme kupat lan opor santen, menawi lepat kulo nyuwun ngapunten. Selamat Idul Fitri 1433 H.
 • Aturang titiang rahajeng Idul Fitri 1433 H, titiang nunas ampura lahir batin. (Bali)
 • Horas, Selamat Idul Fitri 1433 H, molo adong pe na sala panghatai on dohot pangalaho nami, mangido ma’af ma hami, sian bagasan roha nami Pauk pauk hudali ma pago pago tarugi, Na tading taulahi, na sala ta pauli…. (Batak)
 • Selamat Idul Fitri 1433 H. Mani maafu lahir te bathin tomo bari-baria kesalahanku. (Buton)
 • Salamaik Hari Rayo Idul Fitri 1433 H, Mohon Maaf Laia Jo Bathin Jiko Ado Salah. (Padang)
 • Jo hati nan suci. Muko nan janiah. Maharok kato maantaan sambah. Kok ado tingkah nan indak patuik. Lai tampak indak tasapo (Padang)
 • Lai tasapo indak tasalami. Lai tasalami indak tasuruah duduak. Tasuruah duduak indak pado tampeknyo. Jo hati nan janiah, kami mangatoan Minal aidin wal faidzin. (Padang)
 • Selamet idul fitri 1433 H tunas ampun lahir dan batin. (Lombok)
 • Selamat wari raya idul fitri mohon maaf lahir ras batin mejuah-juah (Karo)
 • Appala’popporoka mange ri katte ngaseng. Salama’ki a’lappasa’ lompo ilalangna taung 1433 Hijriyah. Kipammoporanga sibatu kale. Nia laloji Allah Taala natarima ia kabusu’na amala’ta. (Makassar)
 • Tabe’ Cedde Sappo. SADDA Mattaro ada,ADA Mattaro Gau, GAU Mattaro Sengereng..Oni manu teppinra, Maddampeng Temmapettu, Assisumpuloloang Temmalilu, Iyyana ri Uleng Syawalengge, pada Tusipakarajangeng Dampeng, Addampeng Maraja lao ri idi… Maneng, Natosirampe Madeceng, to Sisseng Nasipuppureng Lino..
  JARI TESSIDAPI’ NIAKKU PA’DAPII, WATAKKALE TESSI RUNTU, ATI PALETTU’I NAREKKO ENGKA ADA NENNIA GAU-GAUKKU TEMMAMMINASA RISESETA, TAPA RAJANGGENGNGA DAMPENG,,,,!!
  Salamaki Malleppe, Mammuare Natarimai puang Allahu Taala Sininna Amalatta, tapada Siaddampengeng Lino lettu Akhera. (Bugis)

Baca Juga Koleksi Pesan / SMS Ucapan Selamat Idul Fitri yang Lainnya: